C.O.S. - LOGISTICS, s.r.o. vznikla v r. 2004. Pôsobí na území Slovenskej republiky ako agent CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, s.r.o. a patrí do skupiny CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING GROUP. Firma zabezpečuje komplexnú činnosť v oblasti námornej a riečnej prepravy na medzinárodnom trhu, čo pokrýva tieto činnosti: 

- kontajnerové a konvenčné prepravy z/do všetkých svetových destinácií

- prepravy kusových zásielok

- komplexne prepravy nadrozmerných nákladov a investičných celkov

- nájom lodného priestoru a lodí

- ro-ro prepravy

- kombinované prepravy

- železničné, kamiónové, letecké prepravy

- poistenie tovarov počas prepravy

- sledovanie pohybu zásielok

V závislosti podľa potrieb zákazníka sa snažíme náš servis „ušiť na mieru“, t.j. optimalizovať výber dopravcu s ohľadom na čo najnižšie náklady, najkratšiu dobu dodania a najkvalitnejší servis.

Sídlo firmy je v Bratislave. Kolektív tvoria skúsení pracovníci s veľmi dobrým vzdelaním na vysokých námorných a dopravných školách na Slovensku i v zahraničí, plynne hovoriacimi niekoľkými jazykmi, využívajúcimi viacročné skúsenosti v obore dopravy, logistiky a obchodu.

Našim cieľom je bezpečnejšia doprava a špedícia pomocou konkurencieschopného a spoľahlivého servisu.